O autorce

Narodila jsem se v Sarajevu v roce 1970. Už v pěti letech jsem našla zalíbení ve svých „prvních kosmetických službách“ (masáže a líčení). Objekty mé péče tehdy nebyly panenky, ale mé tety a sestřenice. Vzorem mi byla babička bylinářka, která mě zasvěcovala do tajemství rostlin. Přestože jsem vyrůstala v láskyplném rodinném prostředí, tehdejší ateistické přesvědčení rodičů neposkytovalo dostatečný základ pro mé hlubší pochopení souvislostí života a pro dosažení pocitu celistvosti, proto jsem odpovědi na své otázky začala hledat v přírodě.

V období dospívání jsem si plně uvědomila a postupně rozvíjela svou skutečnou zálibu – zkrášlovat a uklidňovat dotekem, projevující se skrze kontaktní a bezkontaktní masáž. Tuto schopnost jsem dále rozvíjela studiem literatury a následným praktikováním.

Na střední zdravotní škole (obor farmacie a kosmetika) jsem jevila zájem spíše o praktické dovednosti v kosmetickém salonu a lékárně. Po úspěšném ukončení střední školy u mne převládla touha uchopit logické myšlení skrze měřitelné a hmatatelné. To bylo důvodem začátku studia na přírodo-matematické univerzitě v Sarajevu, obor chemie. Když v roce 1992 vypukla v Sarajevu válka, byla jsem ve třetím ročníku studia. Na žádost rodičů a na pozvání českých přátel jsme v dubnu 1992 s bratrem opustili domovinu a odešli do Prahy. V září 1992 jsem byla přijata na VŠCHT v Praze a v roce 1997 jsem promovala.

Během let své kosmetické praxe jsem postupně rozvinula bezkontaktní masáž a techniku rytmické kosmetiky, které se staly základem mého kosmetického ošetření.

S narozením syna přišel do mého života nový vítr. Během prvních dvou let mateřství jsem většinu volného času trávila v lese, kde jsem nacházela inspiraci pro svou novou práci: míchání a vývoj vlastních emulzí. Současně jsem se intenzivně zabývala studiem spagyrie /alchymistická technika oddělování a znovu spojování čistých rostlinných částí, čímž se dosáhne maximálního účinku při využití rostliny/ od těch nejlepších učitelů. Své klientky jsem začala ošetřovat kosmetickými přípravky, které jsem jim míchala přímo na míru. Trvalo další dva roky, než se mi podařilo zkompletovat všechny ingredience z různých koutů světa a pořídit speciální aparatury (váhy, pH-metr, laboratorní nádobí, včetně přípravy geomantické laboratoře a výroby alchymistické pece). A dnes jsou výrobky v té nejlepší možné kvalitě připraveny pro všechny, kteří hledají kvalitu a soulad.

Výrobky Spagyrické bio kosmetiky společnosti Biorytmus i specifická metoda ošetření pleti Rytmická kosmetika jsou plodem mého celoživotního úsilí a tvořila jsem je celým svým srdcem. Sdílejte, prosím, své zkušenosti a dojmy z naší kosmetiky  i ty, které získáte v rámci kosmetického ošetření metodou Rytmické kosmetiky. Vaše podněty jsou pro mne cenným zdrojem informací a inspirací pro další práci.

S úctou a láskou,

Edina Tenglerová